Home / Products / Ketoprol Capsule, 20mg
Image

KETOPROL CAPSULE, 20mg

• CALDOLON, damar içine uygulanan renksiz ve berrak bir çözeltidir. Her 4 mL çözelti 400 mg ibuprofen adı verilen bir etkin madde içerir. CALDOLON’un etkin maddesi olan ibuprofen, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir. 4 mL’lik flakon içerisinde takdim edilen konsantre çözelti kullanılmadan mutlaka seyreltilmelidir.
• CALDOLON, 1 veya 25 adet 4 mL’lik flakon içeren karton kutuda takdim edilmektedir.
• CALDOLON aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır.

- Hafif ve orta dereceli ağrı tedavisinde,
- Opioid analjeziklerle beraber orta ve ileri dereceli ağrı tedavisinde,
- Ateş tedavisinde, kullanılır.

Material Description Packaging
OTC022401 Pain Management: Acetaminophen PM Extra-Strength Caplets, 500 mg, 100/Bottle 1 BT
OTC022401 Pain Management: Acetaminophen PM Extra-Strength Caplets, 500 mg, 100/Bottle 144/CS
OTC022401 Pain Management: Acetaminophen PM Extra-Strength Caplets, 500 mg, 100/Bottle 1 EA
HPIS CODE 999_200_40_0
HEALTHCARE PROVIDERS ONLY No
LATEX FREE Yes, No
MEDICATION ROUTE Topical